RAPORT PRYWATNY


Poznaj swoje mocne i słabe strony

wykorzystując GCP Method®

ponad 80% skuteczności rozpoznania cech
ZAPYTAJ O CENĘ

Czym jest GCP Method®?

GCP Method® to autorska metoda analizy pisma ręcznego.
Pozwala trafnie określić styl funkcjonowania osoby, jej silne i słabe strony, sposób myślenia, sposób planowania, podejmowania decyzji, motywację i wiele innych cech.

W czym pomoże Ci GCP Method®?

Odkryjesz jak wykorzystywać swoje cechy, aby odnieść sukces.
Znajdziesz właściwe dla siebie miejsce.
Określisz najlepsze dla siebie kierunki rozwoju.
Szybciej osiągnąniesz swoje cele.
Znajdziesz sposoby rozwinięcia swojego potencjału.
Będziesz lepiej współpracować z innymi.

Klienci o GCP Method® dla osób prywatnych

Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Wybierz najlepsze dla siebie rozwiazanie

Opcja nr 1:
GCP Method® w wersji podstawowej

Dostajesz 10-stronicowy raport, w którym opisanych zostanie:

 • 7 kluczowych cech dla Twojego naturalnego stylu działania wraz z charakterystyką Twojego idealnego środowiska
 • 6 charakterystycznych cech Twojego stylu komunikacji i budowania relacji oraz 2 obszary, nad którymi warto się zastanowić, aby mieć jeszcze lepsze relacje z innymi
 • 6 cech, które są Twoimi najmocniejszymi stronami
 • 5 obszarów, które mogą stanowić wyzwanie

Korzyści

Lepiej poznasz siebie i zrozumiesz mechanizmy, według których działasz.

Zweryfikujesz swoje mocne strony.

Zwiększysz samoświadomość.
ZAPYTAJ O CENĘ
Opcja nr 2:
GCP Method® w wersji rozszerzonej

Dostajesz 16-stronicowy raport, szczegółowo opisujący 4 obszary funkcjonowania, które są kluczowe dla odniesienia sukcesu:

 • Styl funkcjonowania (styl działania, sposób myślenia i podejmowania decyzji, planowanie)
 • Komunikacja i współpraca z innymi
 • Emocjonalność i motywacja
 • Styl przywództwa (współpraca z innymi i negocjacje)
 • Wartości wnoszone do zespołu
 • Mocne strony
 • Obszary, które mogą stanowić wyzwanie

Korzyści

Zyskasz pełen opis cech kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.

Rozpoznasz, wzmocnisz i otrzymasz wskazówżki do rozwoju Twoich naturalnych predyspozycji.

Będziesz miał obiektywne, niezależne i rzetelne źródło informacji o Tobie.
ZAPYTAJ O CENĘ
Opcja nr 3:
GCP Method® w wersji rozszerzonej z programem rozwojowym

Dostajesz 16-stronnicowy raport rozszerzony GCP Method® oraz przygotowany specjalnie dla Ciebie program rozwojowy.

 • Przygotowujemy dla Ciebie analizę Twojego pisma - GCP Method® w wersji rozszerzonej.
 • W czasie sesji coachingowej omawiamy Twoje wyniki.
 • Opowiadasz nam o swoim celu i dążeniach. My pomagamy Ci je doprecyzować.
 • Dzielimy się naszą wiedzą i pomagamy Ci wyznaczyć kroki, które musisz podjąć, aby zrealizować swoje plany.
 • Oferujemy Ci cykl spotkań coachingowo-mentoringowych, czyli wsparcie w Twojej drodze do celu.

Korzyści

Dostaniesz pełen opis cech kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.

Otrzymasz dostosowany do Ciebie program rozwojowy.

Zyskasz wsparcie psychologa i coacha, które przyspiesza proces wprowadzania zmiany (nie jesteś w tym sam)
ZAPYTAJ O CENĘ
Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

PROGRAMY ROZWOJOWE

Jesteś u progu awansu

Jesteś u progu awansu

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Rekrutujesz pracowników

Rekrutujesz pracowników

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

KONTAKT

505 822 333
zuzanna@analizapisma.pl
Leverage Now Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 30, lok. 27, 01-922 WARSZAWA
NIP: 5272680187