Zakładasz lub prowadzisz spółkęZakładasz lub prowadzisz spółkę

  • Prowadzisz spółkę i między Tobą a wspólnikiem atmosfera staje się coraz cięższa, a to odbija się na waszej efektywności i rentowności spółki.
  • Masz za sobą nieudaną spółkę i właśnie zakładasz kolejną.

Celem programu jest wzajemne zrozumienie by móc pracować razem.

Program Rentowna spółka – przejście od perspektywy „ja” do perspektywy „my” pomoże Wam wypracować efektywne zasady współpracy.

Składa się z trzech etapów:

  1. Poznajmy siebie na nowo, czyli rozpoznanie stylów funkcjonowania, motywacji, stylu komunikacji i współpracy, stylu przywództwa.
  2. Co nas łączy, co nas dzieli, czyli porównanie Was m.in. pod względem: sposobu myślenia, komunikacji, zarządzania personelem. Dzięki porównaniu ujawnią się też źródła potencjalnych konfliktów.
  3. Nasz kodeks postępowania, czyli ustalamy zasady postępowania, których będziecie się trzymać.

Dlaczego warto?

Bycie w spółce przynosi wiele korzyści, ale też pociąga za sobą duże ryzyko. Ryzyko konfliktów i nieporozumień, które wynikają z posiadania różnej wizji, innego podejścia do zarządzania lub innego stylu komunikacji.

To czy spółka przetrwa i czy będzie przynosić zyski zależy od dobrego modelu biznesowego i klientów. Jednak nie raz się zdarzyło, że świetnie zapowiadające się spółki padały i to nawet wtedy, gdy miały klientów. Padały,ponieważ wspólnicy nie potrafili się porozumieć. Podobna sytuacja dotyczy już działających spółek, w których konflikty między wspólnikami, powoli acz skutecznie pchają spółkę ku upadkowi.

Budowanie relacji ze wspólnikiem (lub jej odbudowywanie) można porównać do budowania małżeństwa, gdzie wychodząc od patrzenia przez pryzmat „ja” dążymy do zmiany perspektywy na „my”.

Proces przechodzenia od „ja” do „my” zaczyna się od poznania i zrozumienia siebie. Zwiększenie samoświadomości jest kluczowe dla odniesienia sukcesu. Dlatego w pierwszym etapie wykorzystujemy GCP Method®, które pozwala zbudować wielowymiarowy profil cech i predyspozycji dla każdego wspólnika osobno.

Poznanie siebie czyni nas gotowymi na poznanie drugiej osoby oraz przyjęcie jej różnorodności i inności. Zatem wspólnicy opowiadają sobie nawzajem o swoich atutach i predyspozycjach. Definiując zasoby każdej strony i lepiej rozumiejąc siebie nawzajem wspólnicy wygaszają konflikty. Mogą też zacząć budować strategię współpracy z perspektywy „my”.

W drugim etapie, zaczynają doprecyzowywać swoje oczekiwania, potrzeby, obawy i nadzieje w aspekcie wizji i strategii, komunikacji i współpracy oraz zarządzania ludźmi. Dodatkowo identyfikują źródła potencjalnych konfliktów; obszary, w których się uzupełniają, a także mają większą świadomość wartości, jakie każdy z nich wnosi do zespołu.

Ostatnim etapem pracy jest określenie nowych zasad współpracy. Wspólnicy tworzą kodeks postępowania/ kontrakt, do którego będą mogli się odwoływać np. w sytuacji konfliktu lub nowych wyzwań, już po zakończeniu procesu coachingowego.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń.

PROGRAMY ROZWOJOWE

Jesteś u progu awansu

Jesteś u progu awansu

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Rekrutujesz pracowników

Rekrutujesz pracowników

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

KONTAKT

505 822 333
zuzanna@analizapisma.pl
Leverage Now Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 30, lok. 27, 01-922 WARSZAWA
NIP: 5272680187