Rekrutujesz pracownikówRekrutujesz pracowników

GCP Method® wspiera trafne decyzje personalne.

Wybór najlepszego kandydata często jest wyzwaniem, a błędna decyzja pociąga za sobą duże koszta. Źle obsadzone stanowisko powoduje duże straty:

 • czasu potrzebnego na ponowną rekrutację,
 • pieniędzy,
 • szans biznesowych, które minęły bezpowrotnie.

Aby zminimalizować ryzyko zamów GCP Method®. Dzięki wynikom analizy pisma ręcznego podejmiesz lepsze decyzje personalne.

Dlaczego ta metoda jest rzetelna:

 1. Jest odporna na manipulowanie odpowiedziami.
 2. Poznajemy prawdziwe predyspozycje kandydata.
 3. Jest obiektywnym, niezależnym i rzetelnym źródłem informacji o osobie.
 4. Ma naukowe podstawy, została przeprowadzona na bardzo dużej próbie, sprawdzona w biznesie.
 5. Jest trafna i rzetelna – w zależności od badanej cechy trafność mieści się w przedziale 0,65-0,8 (skala 0-1), porównywalnie do Assessment Center.
 6. Stanowi wygodny i prosty sposób na stworzenie wielowymiarowego, pogłębionego profilu osobowości i stylu funkcjonowania.

GCP Method® cztery najważniejsze kompetencje w biznesie:

 • Moduł 1: Styl funkcjonowania – to szczegółowy opis sposobu działania, myślenia, stylu podejmowania decyzji oraz planowania.

Pozwala określić jaki typ zadań jest dla danej osoby najlepszy, do jakich zadań ma predyspozycje, a także w jakich aspektach warto, aby się doszkoliła lub jaki typ zadań najlepiej, aby delegowała.

 • Moduł 2: Komunikacja i współpraca z innymi – to charakterystyka stylu nawiązywania i budowania relacji z innymi oraz sposobu funkcjonowania w grupie.

Pokazuje, jak dana osoba zachowuje się w kontaktach z innymi, co jest jej mocną stroną, a co może stanowić czynnik ryzyka, gdy pracuje w grupie.

 • Moduł 3: Emocjonalność i motywacja – opis funkcjonowania w stresie, stylu radzenia sobie z emocjami oraz czynników motywacyjnych.

Nakreśla sposób radzenia sobie w stresie i odreagowywania go, a to jest cenne szczególnie, gdy trzeba zmierzyć się z presją oczekiwań.

 • Moduł 4: Przywództwo – obrazuje typowy styl przewodzenia i zarządzania innymi oraz negocjowania.

Moduły można dowolnie łączyć.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

PROGRAMY ROZWOJOWE

Jesteś u progu awansu

Jesteś u progu awansu

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Chcesz żyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami

Rekrutujesz pracowników

Rekrutujesz pracowników

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

Zakładasz lub prowadzisz spółkę

KONTAKT

505 822 333
zuzanna@analizapisma.pl
Leverage Now Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 30, lok. 27, 01-922 WARSZAWA
NIP: 5272680187